top of page
Търсене
  • BBI Social

Тенденции при покупка на жилище през 2024 г.

Купувачите през все повече оценяват не само физическия имот - те търсят начин на живот, чувство за принадлежност и смисъл при покупката на жилище. Психологическият профил на купувачите на имоти се е изместил към желание за устойчивост, благополучие, общност и удобство. Хората не просто купуват жилище, а инвестират в своето благосъстояние и щастие.


В Европа тази тенденция е особено забележима, като купувачите отдават предпочитание на екологично ориентирани сгради, достъп до зелени площи и близост до основни удобства като здравни заведения, училища и търговски центрове. Идеята за "дом" е надхвърлила физическата структура, за да обхване заобикалящата среда и общността. Психологическите фактори като безопасност, принадлежност и удовлетвореност сега са ключови двигатели в процеса на вземане на решения при закупуването на имот.


нов дом


Тенденции при покупка на жилище:

1. Устойчивост: Или живот с поглед в бъдещето и с акцент върху екологичния отпечатък, който оставяме. Мисълта за околната среда е значителна тенденция, като купувачите в Европа и България предпочитат енергийно ефективни жилища, устойчиви материали и зелени строителни практики. Психологическата потребност да се допринесе за изграждането на по-чиста планета е движеща сила при тази тенденция, което прави имотите в енергойно ефективни сгради изключително желани.


2. С грижа за нас самите: Имотите, предлагащи удобства, насочени към личното благосъстояние (физическо и психическо), като спортни зали, спа центрове, места за медитация и достъп до природата, стават все по-популярни. Психологическата потребност от това да полагаме грижи за себе си и психическото си здраве влияе на купувачите да търсят имоти, които подкрепят здравословния начин на живот и дават възможност по лесен и достъпен начин да обръщаме внимание на себе си.


3. Технологии за интелигентен дом: Интегрирането на функции за интелигентен дом вече не е лукс, а необходимост за много купувачи. Удобството, сигурността и енергийната ефективност, осигурявани от смарт технологиите, резонират с психологическата потребност от контрол и комфорт в жизненото пространство.

4. Живот в общност: Желанието за свързаност и общност стимулира популярността на имоти, които предлагат общи пространства, общи градини, паркове, зони за съвместна работа и социални дейности. Купувачите в Европа и България търсят усещане за принадлежност, социално взаимодействие и възможност за комуникация в жилищната си среда.


семейна закуска

Поведението при покупка на имот (независимо дали е с инвестиционна цел или желание за създаване на дом) се формира от сложното взаимодействие на психологически, социални и екологични фактори. Устойчивостта, поддържането на добро физическо и психическо здраве и стремежът към принадлежност към общността са ключови тенденции, които движат пазара и отразяват по-дълбоката психологическа потребност от удовлетворение, връзка и цел в жизненото пространство. Тъй като пейзажът на недвижимите имоти продължава да се развива, поддържането на вниманието към тези психологически тенденции ще бъде от решаващо значение както за строителите, така и за брокерите и купувачите, за да се ориентират успешно в променящия се пазар.

47 преглеждания1 коментар

Последни публикации

Виж всички

1 Comment


Виктория
Виктория
Mar 19

Благодаря за предоставената информация! Със сигурност ще ми е от полза за в бъдеще при покупка на ново жилище. :)

Like
bottom of page